Бюлетин "Реформа в затворите"

Абонирайте се за специализирания бюлетин на проекта на БХК за оценка на реформата в местата за лишаване от свобода. В него ще получавате пеиродично най-важното от наблюденията на експертите ни в местата за лишаване от свобода, информация за нови доклади и ресурси в сферата и друга тематична информация. Имейлът ви няма да бъде предоставян или използван за други цели. 
* indicates required

Изберете начините, по които желаете Българския хелзинкски комитет да се свързва с вас:

Email Marketing Powered by Mailchimp